Bennekom (gld) – Zaterdagmiddag 13 juli heeft in Bennekom de oprichting van het‘Gerbrandy Beraad’ plaatsgevonden, een denktank om lokale politiek en waterschappen teondersteunen. Doelstelling van het beraad is het stimuleren en versterken van denken,discussie en bezinning over lokale politiek en waterschappen vanuit christendemocratisch perspectief.

Het Gerbrandy Beraad wordt opgericht als een uitnodiging om traag denken te faciliteren enaan te moedigen in de context van lokale politiek en samenleving. Daar waar landelijkewetenschappelijke instituten worstelen met de vertaalslag naar lokaal zal het GerbrandyBeraad het christendemocratisch denken over politiek en samenleving ondersteunen enversterken. Dit alles om los te komen van de politieke waan van de dag en verdere vragen testellen bij actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.Tijdens de oprichtingsbijeenkomst hebben de aanwezigen meegedacht over de koers eninhoud van het beraad. Betrokkenen van het eerste uur komen uit Amsterdam, Hilversum,Veenendaal, Wekerom, Ede, Lunteren en Bennekom. De voorzitster van het CDA-Ede, ElzeBent, heeft het beraad gedoopt door het beraad veel wijsheid en zegen toe te wensen voor detoekomst.Behalve het aanleveren van thema’s waarover het Gerbrandy Beraad zich de komendemaanden zal buigen werd er ook gediscussieerd in een setting waar open en vrij debat,gezelligheid en gesprek centraal staan. En dat is ook precies hoe het Gerbrandy Beraad haardoel wil bereiken. Door het organiseren van politieke cafés, het publiceren van artikelen enhet uitbrengen van advies aan lokale bestuursorganen zal het Gerbrandy Beraad zich dekomende maanden langzaamaan in gemeente Ede en nabije omstreken profileren. Het beraad is opgericht door initiatiefnemers Ton van Kempen, Taeke Boersma en Josha Sietsma.