Welkom bij het Gerbrandy Beraad

Het Gerbrandy Beraad is in de zomer van 2019 opgericht met het idee om het christendemocratisch denken over lokale politiek en waterschappen te versterken en ondersteunen. Het Gerbrandy Beraad wil zich laten kennen door vrijheid van denken, het open debat, verdieping en gezelligheid.

Om dit te bereiken werken wij aan de hand van een cyclus van steeds drie themabijeenkomsten en een Gerbrandy Sessie. Een cyclus helpt het beraad aan structuur en rust in het kalenderjaar.

  1. De eerste themabijeenkomst van elke cyclus richt zich vooral op het vrije denken.
  2. De tweede bijeenkomst kenmerkt zich door de verdieping en voorlichting aan de hand van deskundigen.
  3. De derde bijeenkomst staat in het teken van verdere inhoudelijke onderbouwing en zelfbepaling.

Deze cyclus van drie bijeenkomsten wordt afgesloten met een Gerbrandy Sessie waarin er meestal sprake zal zijn van valorisatie, het delen van opgedane kennis. Daarnaast leent een Gerbrandy Sessie zich ook voor ad hoc activiteiten waarmee recht gedaan wordt aan de doelstellingen van het beraad.

Deelnemers worden te allen tijde gestimuleerd om zelf denkwerk schriftelijk te leveren. In de jaaragenda zullen de call for proposals worden opgenomen met een deadline. Met inzenders kunnen aparte bijeenkomsten gepland worden om de voortgang en de verdieping te bespreken en te stimuleren. Streven is om na elke cyclus van ongeveer acht maanden een geschreven bijdrage als Gerbrandy Beraad gereed te hebben.

De vier pijlers van het Gerbrandy Beraad komen terug in deze cyclus van drie themabijeenkomsten en de Gerbrandy Sessie.

Het Gerbrandy Beraad wil:

  1. Bezoekers en deelnemers aan het denken zetten.
  2. Inhoudelijk bijdragen aan het maatschappelijk debat.
  3. Het eigen denken aanscherpen en
  4. Ongevraagd advies leveren voor de lokale christendemocratische politiek.

Recente activiteiten

Cultureel Intermezzo

Verder lezen

Advies aan landelijke evaluatiecommissie CDA

Na de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar is er door een aantal van ons gereflecteerd op de ...

Verder lezen