Welkom bij het Gerbrandy Beraad

Het Gerbrandy Beraad is een onafhankelijke denktank op (van oorsprong) Christendemocratische leest geschoeid. Het beraad wil bijdragen aan politiek en maatschappij door gevraagd en ongevraagd debat en gesprek te organiseren en door het scheppen van vergezichten en horizon door middel van open en vrij gesprek ongehinderd door politieke kleur of functie.

Om dit te bereiken faciliteert het beraad, naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen of uit aanvraag uit politiek (Kamerleden, raadsleden, wethouders) of maatschappij (burgers en verenigingen), met enige regelmaat gespreks- en debatavonden met als doel verdieping en begrip en door het beraad gedragen visiestuk en/of opiniërende artikelen over het besproken onderwerp.

De avonden worden voorbereid en de gesprekken geleid op een wijze die nieuwe inzichten met elkaar doet ontstaan. en schrijfsessies waaruit ze een onderbouwde stukken schrijft over genoemde thema’s welke vervolgens al dan niet worden gepubliceerd.

Het Gerbrandy Beraad wil:

1. Bezoekers en deelnemers aan het denken zetten.
2. Inhoudelijk bijdragen aan het maatschappelijk of politieke debat.
3. Het eigen denken aanscherpen en
4. Ongevraagd advies leveren voor de lokale of landelijke christendemocratische politiek.

Deelnemers worden te allen tijde gestimuleerd om zelf denkwerk schriftelijk te leveren. In de jaaragenda zullen de call for proposals worden opgenomen met een deadline. Met inzenders kunnen aparte bijeenkomsten gepland worden om de voortgang en de verdieping te bespreken en te stimuleren.

Recente activiteiten

Gespreks- en discussieavond Waterschappen

In sportcafé Dick's Inn hebben twee specialisten ons uitgebreid bijgepraat over de taak van de Wa...

Verder lezen

Gespreksavond over vijfpuntenplan wonen

In het Kernhuis in Ede hebben we elkaar ontmoet voor een glas wijn voorafgaand aan de feestdagen ...

Verder lezen

Gespreksavond over het discussiestuk wonen

In Parkhotel De Bosrand hebben we het discussiestuk op het thema wonen met elkaar doorgenomen.

Verder lezen