Onze activiteiten

Voor het kalenderjaar 2022 zijn dit de geplande activiteiten:

Dinsdag 8 maart: Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Dinsdag 31 mei: Netwerkbijeenkomst in samenwerking met De Nieuwe Denktank

Dinsdag 20 september: Bijeenkomst over het thema wonen: hoe gemeenschapszin te behouden en landelijke versus lokale autonomie.

Dinsdag 29 november: Invulling nader te bepalen