Ons bestuur

Het Gerbrandy Beraad is een onafhankelijke denktank op (van oorsprong) Christendemocratische leest geschoeid. Het beraad wil bijdragen aan politiek en maatschappij door gevraagd en ongevraagd debat en gesprek te organiseren en door het scheppen van vergezichten en horizon door middel van open en vrij gesprek ongehinderd door politieke kleur of functie.

Het bestuur van het Gerbrandy Beraad bestaat uit:

Ton van Kempen - Voorzitter

Taeke Boersma - Vicevoorzitter en secretaris

Josha Sietsma - Vicevoorzitter en penningmeester

Ton van Kempen - Voorzitter

Taeke Boersma - Vicevoorzitter en secretaris

Josha Sietsma - Vicevoorzitter en penningmeester