Donderdag 12 mei spreekt de gemeenteraad van Ede over het coalitieakkoord. De formerende partijen bieden daarbij de gelegenheid aan de niet-formerende partijen om te laten horen wat ze onderdeel willen laten zijn van het coalitieakkoord. Als Gerbrandy Beraad hebben we samen met LEF Vallei een expliciete visie op de relatie tussen de gemeentelijke overheid en de inwoners en ondernemers. Vanuit deze visie hebben wij een advies aan de formateur en de formerende partijen geschreven.